google-site-verification=J79LKHJflJnTbgueFR9a2kLzUPYCG5JgmVbZXyRfErE
 
  • WhiskyBros

威士忌分享: 橡木桶的魔法(上)喺威士忌嘅歷史入邊,最初木桶只係運輸酒液嘅工具,後來發現木桶可以為威士忌添加更加多風味,因此便開始使用橡木桶去陳年威士忌。傳統蘇格蘭威士忌所使用波本桶和雪莉桶又可以帶俾威士忌兩種截然不同的風格!

了解木桶之前先了解橡木!

蘇格蘭威士忌普遍會使用美國白橡木同歐洲紅橡木作為製作橡木桶的主要原料,日本威士忌亦會使用日本白橡木作為製作木桶的原材料,但係我地今次先談談美國白橡木與歐洲紅橡木所製作嘅橡木桶!


好啦,第一個問題: 點解橡木桶係使用橡木而唔係其他木材?


正如上述所講,最初木桶的作用是用作運輸酒液,防止酒液漏出是一個重要考量,此外亦有唔少科學考量同造酒者嘅經驗,發現橡木比其他木材都更加適合製作橡木桶去熟成威士忌。


美國白橡木(Quercus alba應該是最常見用作陳年威士忌橡木桶嘅橡木品種,除咗因為品質之外,更主要嘅原因係因為美國有法規規定美國波本威士忌只可以在全新嘅木桶中熟成,用作熟成美國波本威士忌嘅木桶只會用一次,因此有大量嘅二手波本桶輸出並且被蘇格蘭威士忌業界使用。


歐洲紅橡木(Quercus robur)則是製作西班牙雪莉酒桶嘅木材,擁有更多嘅木質丹寧,在亞洲市場就有很多bros會特別喜歡熟成於歐洲橡木嘅雪莉桶威士忌!但由於西班牙雪莉酒桶供應量比較少,而且成本比較高,因此亦有用美國白橡木製成嘅雪莉桶。

橡木桶賦予威士忌的風味

咁兩種唔同嘅橡木所製作出嚟嘅木桶又會點樣影響威士忌嘅風味呢?


先講講美國白橡木所製成的波本桶,一般都會帶有豐富嘅奶油、雲呢拿香、花香、椰子香等等。


而使用歐洲紅橡木所熟成嘅雪莉桶則很受亞洲市場歡迎,雖然雪莉酒亦有分唔同嘅種類,唔同嘅雪莉酒桶亦都會賦予威士忌風味上嘅少許唔同,但普遍雪莉桶威士忌都會有焦糖、提子乾、朱古力、酸梅等等香味!


咁仲有美國白橡本嘅雪莉桶呢?佢哋通常都會帶有奶油感、熱帶水果、酸果等等香氣。


現時,唔少酒廠越嚟越創新,開始有唔少越來越多嘅風味桶出現,由Rum Cask、Port cask 到葡萄桶、Cognac Cask ,甚至出現啤酒桶,台灣南投酒廠推出嘅各式各樣嘅水果酒桶,都令威士忌世界變得更加豐富多樣化,WhiskyBros就表示無論係乜嘢桶嘅威士忌,只要係優質嘅,我哋就鍾意!

WhiskyBros會定期分享威士忌資訊與心得,希望令更多香港年輕人接觸並愛上威士忌🥃

更多威士忌文章,盡在WhiskyBros網站

Facebook: www.facebook.com/WhiskyBrosHK

Instagram: www.instagram.com/whiskybros.hk


圖: Jerry Law 撰文: Gamma Ng